Aktivita 1 - Preskúmanie integrity v Slovenskej republike

Preskúmanie integrity v Slovenskej republike zahŕňa:

Predpokladané ukončenie Aktivity 1 je v roku 2021.
19420