Aktivita 2 - Opatrenia na zlepšenie integrity verejnej správy

Opatrenia na zlepšenie integrity verejnej správy - vývoj a implementácia stratégií a akčných plánov integrity a boja proti korupcii zahŕňa:
Predpokladané ukončenie Aktivity 2 je v roku 2023, kedy sa uskutoční záverečná konferencia projektu.
  19421