Aktivita 3 - Pilotná iniciatíva zameraná na využitie poznatkov o správaní

Pilotná iniciatíva zameraná na využitie poznatkov o správaní zahŕňa:
Predpokladané ukončenie Aktivity 3 je naplánované na rok 2022.
  19422