Aktivita 5 - Riadenie korupčných rizík

Riadenie interných rizík zahŕňa:
 Predpokladané ukončenie Aktivity 5 je naplánované na rok 2023.
  19424