Aktivita 6 - Komunikácia a občianske vzdelávanie

Komunikácia a občianske vzdelávanie zahŕňa:
Predpokladané ukončenie Aktivity 6 je naplánované na rok 2023.
  19425