Zmluvy

Dňa 22.04.2020 nadobudla platnosť Partnerská dohoda medzi Úradom vlády SR a Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zverejnením v rámci  portálu Centrálneho registra zmlúv. Text dohody najdete tu: 19418