Logo EEA Grants
Zlepšovanie integrity verejnej správy v Slovenskej republike
Úrad vlády Slovenskej republiky
Logo Úradu vlády SR

Aktivita 3 - Pilotná iniciatíva zameraná na využitie poznatkov o správaní

Pilotná iniciatíva zameraná na využitie poznatkov o správaní zahŕňa:

Predpokladané ukončenie Aktivity 3 je naplánované na rok 2022.