Logo EEA Grants
Zlepšovanie integrity verejnej správy v Slovenskej republike
Úrad vlády Slovenskej republiky
Logo Úradu vlády SR

Aktivita 6 - Komunikácia a občianske vzdelávanie

Komunikácia a občianske vzdelávanie zahŕňa:

Predpokladané ukončenie Aktivity 6 je naplánované na rok 2023.