Logo EEA Grants
Zlepšovanie integrity verejnej správy v Slovenskej republike
Úrad vlády Slovenskej republiky
Logo Úradu vlády SR

Aktivita 1 - Preskúmanie integrity v Slovenskej republike

Preskúmanie integrity v Slovenskej republike zahŕňa:

Predpokladané ukončenie Aktivity 1 je v roku 2021