Logo EEA Grants
Zlepšovanie integrity verejnej správy v Slovenskej republike
Úrad vlády Slovenskej republiky
Logo Úradu vlády SR

Aktivita 5 - Riadenie korupčných rizík

Riadenie interných rizík zahŕňa:

 Predpokladané ukončenie Aktivity 5 je naplánované na rok 2023.