Logo EEA Grants
Zlepšovanie integrity verejnej správy v Slovenskej republike
Úrad vlády Slovenskej republiky
Logo Úradu vlády SR

Rozpočet

Rozpočet projektu
„Zlepšovanie integrity verejnej správy v Slovenskej republike“
 
Aktivita/Subjekt Prijímateľ Partner 1 Spolu
Riadenie projektu 114000 € 0 € 114000 €
Preskúmanie verejnej integrity v Slovenskej republike 60000 € 350000 € 410000 €
Opatrenia na zlepšenie integrity verejnej správy – vypracovanie a implementácia stratégií a akčných plánov integrity a boja proti korupcii 75200 € 31375 € 106575 €
Pilotná iniciatíva zameraná na využitie poznatkov o správaní 64000 € 69700 € 133700 €
Prieskumy medzi občanmi, monitorovanie a vyhodnocovanie 64800 € 85400 € 150200 €
Interné riadenie rizík 155000 € 92800 € 247800 €
Komunikácia a občianske vzdelávanie 123550 € 77375 € 200925 €
Nepriame náklady 89550 € 47250 €  
Spolu     1500000 €