Logo EEA Grants
Zlepšovanie integrity verejnej správy v Slovenskej republike
Úrad vlády Slovenskej republiky
Logo Úradu vlády SR

Aktivita 4 - Prieskumy medzi občanmi, monitorovanie a hodnotenie

Prieskumy medzi občanmi, monitorovanie a hodnotenie zahŕňa:

Predpokladané ukončenie Aktivity 4 je naplánované na rok 2021.