Logo EEA Grants
Zlepšovanie integrity verejnej správy v Slovenskej republike
Úrad vlády Slovenskej republiky
Logo Úradu vlády SR

Aktuality

  

Zlepšenie integrity verejnej správy v SR

18.06.2021

Vedúci Úradu vlády SR Július Jakab dňa 15. júna 2021 otvoril podujatie a privítal účastníkov pracovného stretnutia k zásadám integrity vo verejnej správe SR spolu s generálnym riaditeľom sekcie…

Štandardizované indikátory verejnej integrity OECD

29.03.2021

Dňa 24. marca 2021 počas zasadnutia Globálneho fóra proti korupcii a za integritu OECD predstavila štandardizované indikátory verejnej integrity, ktoré hodnotia mieru odolnosti národného verejného…