Logo EEA Grants
Zlepšovanie integrity verejnej správy v Slovenskej republike
Úrad vlády Slovenskej republiky
Logo Úradu vlády SR

Aktuality

  

Zlepšenie integrity verejnej správy v SR

17.02.2022

Dňa 18. októbra 2021 sa uskutočnilo virtuálne stretnutie pracovnej skupiny vyšších úradníkov pre verejnú integritu (SPIO) za účelom výmeny poznatkov a názorov na integritu a transparentnosť v…

Integrity Fórum 2022

16.02.2022

Dňa 3. marca 2022 sa v priestoroch hotela Bôrik v Bratislave uskutoční podujatie s názvom „Integrity Fórum 2022“. Podujatie je organizované Úradom vlády SR a Oddelením OECD pre integritu verejného…

Zlepšenie integrity verejnej správy v SR

18.06.2021

Vedúci Úradu vlády SR Július Jakab dňa 15. júna 2021 otvoril podujatie a privítal účastníkov pracovného stretnutia k zásadám integrity vo verejnej správe SR spolu s generálnym riaditeľom sekcie…