Logo EEA Grants
Zlepšovanie integrity verejnej správy v Slovenskej republike
Úrad vlády Slovenskej republiky
Logo Úradu vlády SR

Partneri projektu

OECD – Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (Organization for Economic Cooperation and Development, OECD) je medzinárodná organizácia so sídlom v Paríži, ktorá vznikla 30. septembra 1961, kedy vstúpila do platnosti Zmluva o založení Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, podpísaná 14. 12. 1960. OECD združuje 37 ekonomicky najvyspelejších krajín sveta - Austrália, Belgicko, Česká republika, Čile, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Island, Izrael, Írsko, Japonsko, Južná Kórea, Kanada, Kolumbia, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Mexiko, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko a USA. Litva a Kolumbia podpísali prístupové dohody do OECD počas zasadnutia ministrov krajín OECD v júni 2018.

Slovenská republika sa stala plnoprávnou 30. členskou krajinou OECD dňa 14. 12. 2000. Prijatie SR do klubu ekonomicky najvyspelejších krajín sveta predstavuje nielen ekonomickú a politickú prestíž, ale ponúka aj možnosť angažovať sa v medzinárodnej spolupráci. Členstvo SR v OECD pomohlo tiež pri transformácii ekonomiky, ale aj ďalších sektorových politík a priblížilo ich normám EÚ. Slovensko spolupracuje s OECD v mnohých oblastiach: od hodnotenia rozvojovej spolupráce, environmentálnej výkonnosti, tvorby hĺbkového prehľadu energetického sektora, rozvoja v oblasti vzdelávania a zručností a pod., pričom využíva analytické kapacity tejto organizácie, jej komplexne spracované údaje a komparatívne štúdie. Okrem toho je OECD aj tvorcom štandardov/noriem predovšetkým v oblasti sektorových politík. Tieto normy majú následne priamy dopad na legislatívu EÚ.