Logo EEA Grants
Zlepšovanie integrity verejnej správy v Slovenskej republike
Úrad vlády Slovenskej republiky
Logo Úradu vlády SR

Zmluvy

Dňa 22.04.2020 nadobudla platnosť Partnerská dohoda medzi Úradom vlády SR a Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zverejnením v rámci  portálu Centrálneho registra zmlúv. Text dohody najdete tu.

Dňa 07.10.2020 bol v Centrálnom registri zmlúv zverejnený Dodatok č. 1/2020 k Zmluve č. 18/2020. Jeho celé znenie nájdete tu.