Logo EEA Grants
Zlepšovanie integrity verejnej správy v Slovenskej republike
Úrad vlády Slovenskej republiky
Logo Úradu vlády SR

Aktivita 2 - Opatrenia na zlepšenie integrity verejnej správy

Opatrenia na zlepšenie integrity verejnej správy - vývoj a implementácia stratégií a akčných plánov integrity a boja proti korupcii zahŕňa:

Predpokladané ukončenie Aktivity 2 je v roku 2023, kedy sa uskutoční záverečná konferencia projektu.